Oosterhoutse Biljart Federatie 'Het Centrum'

Een goede start met biljart

Historie

Kort na de bevrijding werd in februari 1945 de Oosterhoutse Biljartfederatie "Het Centrum" opgericht.

Er waren onderling al wel enige wedstrijden en toernooien georganiseerd via verschillende spelmethoden (aantal beurten) later aantal punten en biljart met zakken. Met de huidige speeltafels zijn we uiteindelijk op het niveau van heden beland. Oosterhout is erg biljart-minded wat blijkt uit de vele beoefenaars in zowel libre als driebanden.

Was er direct na de bevrijding weinig keuze in recreatie ligt dit tegenwoordig wel anders. Door de verscheidenheid en de grote keuzemogelijkheden leek het er op dat de belangstelling bij de jongeren aan het verminderen was. Het toenmalige bestuur heeft dat tijdig ingezien en middels invoeren van het driebanden en het betrekken van de jeugd bij de organisatie werd het tij gekeerd. Tot op heden kan gesproken worden van een gezonde Biljartfederatie "Het Centrum".

Ook worden er goede contacten onderhouden met de Tilburgse en Dongense biljartbond. Het jaarlijkse "Midden Brabant" is hier het mooiste voorbeeld van. Ook zijn er stedenontmoetingen tussen genoemde bonden en de Roosendaals biljartfederatie geweest.

Ook de dames spelen sinds enige tijd mee in de competitie en persoonlijke kampioenschappen.

Dat de Oosterhoutse Biljartfederatie geen enkele organisatie uit de weg ging bleek wel in 1983. Het eerste Wereld Invitatie Toernooi "Oosterhout" werd georganiseerd. Driebanders van wereldklasse uit verschillende landen speelden in de sporthal Oosterheide. De internationale pers, deelnemers en officials waren vol lof over het gedurfde initiatief en de perfecte organisatie. Oosterhout was hiermee de bakermat voor het professionele driebanden. Vanaf die tijd zijn er grote toernooien en worldcups in Theater "De Bussel"gespeeld.

Teksten uit het voorwoord geschreven door Henk de Laat ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum van Biljartfederatie 'Het Centrum' dat in 1985 gevierd werd.