Oosterhoutse Biljart Federatie 'Het Centrum'

Een goede start met biljart

AGENDA O.B.F. ACTIVITEITEN

  • Competitievergadering 22 augustus 2019
  • Begin competitie in de week van 2 tot en met 6 september 2019
  • Opbouw nieuwe website Oosterhoutse Biljart Federatie
  • Eerste (maandelijkse) nieuwsbrief in een "nieuw jasje" door Bram Speijer
  • NGD-koppeltoernooi van 22 augustus 2019 - 7 september 2019 (zie krantenbericht)
  • Open Driebandentoernooi 't Zonneke van 21 augustus 2019 - 23/24 november 2019
  • Midden Brabant te spelen in Tilburg 11 januari 2020 
  • Einde competitie  1 mei 2020
  • Jubileumtoernooi 4 t/m 15 me i 2020
  • PK-wedstrijden 17 mei  2020 t/m 13 juni 2020 (libre en driebanden)